Fönsterbyten

Bra bygge i Katrineholm AB utför alla möjliga fönsterbyten i Sollentuna och Solna och resten av Stockholmsområdet. Vi anlitas både av privatpersoner och av företag (exempelvis hyresvärdar).

Fönsterkostnad (investeringskostnad):

Inköpskostnaden för ett PVC-fönster är klart lägre än trä/aluminiumfönster beroende på en kostnadseffektivare tillverkningsprocess. Ett nytt och korrekt konstruerat fönster sänker därtill uppvärmningskostnaden. En flerkammar-profil i kombination med en energiglaskassett garanterar minimal värmeförlust för hela fönsterkonstruktionen. Detta är särskilt skönt under vintern att slippa kallras och drag.

Underhåll

PVC är ett av byggvärldens mest uthålliga och beständiga material. PVC fönster behöver inte skrapas eller målas. Det underhåll som behövs är att någon gång smörja beslag och handtag samt att behålla lystern genom att ta bort smuts med någon typ av mildare rengöringsmedel.

Miljö

Hur kan vi värna om miljön när vi köper fönster? Välj ett fönster som kräver minimalt underhåll, har lång livslängd, låg energiförbrukning vid tillverkning, är helt återvinningsbart samt har ett klart lägre U-värde än ditt gamla fönster.

Enligt två oberoende dokument – ett kriteriedokument från Nordisk Miljömärkning (Svanen) och en livscykelanalys från EU-kommissionen – är återvinningsbara PVC-fönster utan blystabilisatorer och andra otillåtna ämnen miljömässigt likvärdiga med träfönster sett över en livscykel. Båda rapporterna pekar vidare på att det framförallt är energiläckage som är den stora miljöboven. Det vill säga, byt till underhållsfria fönster med lågt energiläckage.

Välkommen till Bra bygge i Katrineholm! Kontakta oss, så kan vi berätta mera om vilken typ av takrenovering som vi kan göra för dig. Vi arbetar i hela Stockholmsområdet.

b2

Vi bygger i hela Stockholmsområdet!